Bisimilla!

Hannden, en keɓii moƴƴere mawnde sanne sabi eɗen mbaawi janngude dewte kaɲum e heɗaade kulle goɗɗe janteteeɗe ley ɗemngal men muynirgal biyeteengal Fulfulde Maasina! Eɗen kaani anndude so en keddiima janngude e heɗaade jantaaji ɗi fulɓe njantontoo fulɓe ɗii, en paamanan kulle keewɗe ley nguurndam men. Ndennoo ɗeen martinirɗe kumpa ɗe mbaawreten heɗoraade ɗiin janti, yo kulle ɗe mbaaw-ɗen heɓirde meere meere. Joonin, en nduwato wiide yo Alla ɓeydu anndal men e faamu men ley janngugol naa heɗagol ɗiin jantaaji ley fulfulde ! Dow ɗum, eɗen kaani anndinde yimɓe men fuu e yiɓɓe men fuu, mbiyen ɓe e keɓii nokku ɗo mbaaw-ɗen naatude ley mum faa keɗo-ɗen naa njanngen Dewte Fulfulde.

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.